Veiligheid boven alles

Wanneer u besluit om cliënt te worden dan openen wij voor u een effectenrekening bij BinckBank of bij KBC. De keuze is aan u. Deze banken treden op als depotbank en hier wordt uw vermogen bijgehouden. Beide Belgische banken vallen onder het depositogarantiestelsel waarbij geldtegoeden tot een maximum van 100.000 € per persoon worden gegarandeerd. Daarnaast zijn uw effecten hoe dan ook veilig. Zij zijn individueel steeds aan u toe te wijzen en staan dus altijd op uw naam.

Tripartiete overeenkomst
Door het ondertekenen van een zogenaamde ´Tripartiete overeenkomst´ machtigt u 1Vermogensbeheer om namens u effectentransacties uit te voeren op uw beleggingsrekening. Op deze rekening kunnen geen geldtransacties worden uitgevoerd door 1Vermogensbeheer, anders dan een overboeking naar een vooraf door u opgegeven bankrekeningnummer.

 

 

“Vermogensgroei begint met vermogensbehoud”

Welk risico loop ik?

Beleggen gaat altijd gepaard met enig risico. In de regel kennen beleggingen met een hoog verwacht rendement een hoger risico dan beleggingen met een laag verwacht rendement. Naast het risico dat u kunt lopen, is het ook belangrijk om te bepalen hoeveel risico u wilt lopen. 1Vermogensbeheer helpt u uiteraard graag met uw afweging.

Veel voorkomende risico’s bij beleggen

Rendementsrisico
Het belangrijkste risico dat u loopt is dat uw portefeuille in waarde daalt. Dit kan veroorzaakt worden door verslechterende economische omstandigheden en verkeerde keuze van beleggingen. Dit risico neemt toe naarmate u kiest voor een hoger risicoprofiel.
Kredietrisico
Kredietrisico houdt in dat een overheid of onderneming niet in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Dit kan tot gevolg hebben dat de rente niet betaald kan worden of zelfs dat de inleg niet terugbetaald zal worden.
Liquiditeitsrisico
Dit risico houdt in dat beleggingen niet of nauwelijks verhandeld worden. Dat kan tot gevolg hebben dat beleggingen tijdelijk niet of moeilijk verkoopbaar zijn /tegen een slechte prijs.
Renterisico
De waarde van beleggingen kan dalen als de rente stijgt. Voor ondernemingen kan een hogere rente op den duur leiden tot hogere rentelasten wat de winsten drukt. Een renteverhoging kan daarom negatieve invloed hebben op de waarde beleggingen.
Valutarisico
Dit risico ontstaat wanneer in een andere valuta dan de euro belegd wordt. Indien de andere valuta daalt, dan worden deze beleggingen in euro’s gemeten minder waard.

Rendement dat bij u past

1Vermogensbeheer helpt u graag bij het bepalen van de juiste risico-rendement verhouding binnen uw beleggingen. Doe in +/- 5 minuten de profielscan en bepaal welk rendement en risico het beste aansluit bij uw wensen, verwachtingen en gevoel.

Beleid 1Vermogensbeheer

Als gepassioneerde beleggers streven wij naar een zo stabiel mogelijk rendement tegen een zo laag mogelijk risico. Dit betekent echter niet dat wij altijd winst maken. Garanties voor de toekomst kunnen wij u dus helaas niet bieden.